Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosunek państwa do Kościoła Katolickiego; Komisja Majątkowa. K 3/09

31 stycznia 2011 roku o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący Komisji Majątkowej.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę bezterminowo.

Trybunał przychylił się do argumentacji Marszałka Sejmu stwierdzającej, że wejście w życie 1 lutego br. nowelizacji zakwestionowanej ustawy ma istotne znaczenie dla sprawy rozpatrywanej przez Trybunał.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.