Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosunek państwa do Kościoła Katolickiego; Komisja Majątkowa. K 3/09

31 stycznia 2011 roku o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący Komisji Majątkowej.

Termin rozprawy w pełnym składzie 18 maja 2011 r., godz. 9.30

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.