Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przejście prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa P 4/06

3 czerwca 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące przejścia prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa. Rozprawa odroczona 11 marca 2008 r.

Rozprawie przewodniczył będzie sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz .