Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przejście prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa P 4/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

1. Czy art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 46 Konstytucji RP;

2. Czy art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym jest zgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;

3. Czy § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 roku w sprawie usuwania pojazdów jest zgodny z art. 130a ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 46 Konstytucji RP;