Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przejście prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa P 4/06

11 marca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące przejście prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa.

Trybunał Konstytucyjny postanowił rozprawę odroczyć bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą była sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz .