Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot podatku od towarów i usług SK 79/06

15 lipca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę konstytucyjną Fabryki Mechanizmów samochodowych POLMO Spółka Akcyjna dotyczącą zwrotu podatku od towarów i usług.

W związku z wnioskiem uczestnika postępowania, Ministra Finansów o przesunięcie terminu rozprawy Trybunał Konstytucyjny postanowił wyznaczyć nowy termin na 9 października 2008 r., godz. 10.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.