Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot podatku od towarów i usług SK 79/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Fabryka Mechanizmów Samochodowych POLMO Spółka Akcyjna w Szczecinie

O stwierdzenie, że § 48 ust. 4 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP, art. 64 w związku z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP;