Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot podatku od towarów i usług SK 79/06

17 czerwca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę wyznaczając nowy termin na 15 lipca godz. 13.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.