Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie karne SK 39/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Rafał R.

O uznanie art. 73 § 2 kodeksu postępowania karnego za niezgodny z art. 42 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji RP;