Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samorząd terytorialny - zasada kadencyjności K 41/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejska w Zamościu

O stwierdzenie, że:

I. 1. art. 1 pkt 1) a), b), c) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24f ust. 1a,

2. art. 4 pkt 2) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym art. 25b

- są niezgodne z art. 2 i art. 22 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i niezgodne z art. 169 ust.2 Konstytucji RP;

II. art. 9 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw jest niezgodny z art. 169 ust. 2 Konstytucji RP;