Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Składka na ubezpieczenie społeczne P 13/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy przepis art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim dotyczy ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia, określonego przepisem art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodny: - z przepisem art. 2 Konstytucji RP, odwołującym się do zasad państwa prawa, w zakresie, w jakim pogarsza on warunki ustalania wysokości emerytur i rent osób, które nabyły prawo do nich na podstawie dotychczasowych przepisów, - z przepisem art. 2 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim wyznaje on zasadę sprawiedliwości społecznej za urzeczywistnianą w Rzeczypospolitej Polskiej, - z przepisem art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, statuującym zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa;