Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądem administracyjnym P 36/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Czy:

a) art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

b) art. 14b § 1 i art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa jest zgodny z art. 217 Konstytucji RP;

c) art. 14a, art. 14b oraz art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa jest zgodny z art. 10 i art. 184 Konstytucji RP;

d) art. 14b §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

e) art. 14b § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa jest zgodny z 78 Konstytucji RP;