Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu K 45/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm

O stwierdzenie niezgodności: 1) art. 14 ust. 1 ustawy z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z art. 103 ust. 1 Konstytucji RP, 2) art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z art. 2, 30 i 31 Konstytucji RP, 3) art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z art. 2, 30, 47, 49 i 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 4) art. 41 ustawy z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, 5) art. 230 ust. 1 i 7 ustawy z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z art. 25 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz z art. 7, 32 i 60 Konstytucji RP;