Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nadzwyczajne wypowiedzenie stosunku służbowego funkcjonariuszowi byłego Urzędu Ochrony Państwa; status szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu; niektóre kompetencje tych Agencji K 45/02