Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie od opłat sądowych P 4/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Czy przepis art. 626 1 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;