Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada samodzielności finansowej gmin K 35/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejska Inowrocławia, Rada Gminy Michałowice

O stwierdzenie, że:

1. art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niezgodny z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego;

2. art. 90r ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 1, w zakresie w jakim nie przewiduje finansowania kosztów obsługi pomocy materialnej dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego;

3. art. 90p ust. 1 i 2 pkt 1, art. 90r ust. 1 oraz art. 90s ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;