Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny Kp 4/15

25 października 2016 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie miał rozpoznać wniosek Prezydenta RP dotyczący kuratorów sądowych (proces legislacyjny).

W związku z niestawieniem się na rozprawę przedstawiciela wnioskodawcy Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 29 listopada 2016 r. godz. 13:00.

Przewodniczącym składu orzekającego jest wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą jest sędzia TK Julia Przyłębska.