Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny Kp 4/15

11 lipca 2017 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna w pełnym składzie wniosek Prezydenta RP dotyczący kuratorów sądowych (proces legislacyjny).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 konstytucji.

To nowy termin rozprawy, która miała odbyć się 28 lutego 2017 r. o godz. 9.00.

Przewodniczącą składu orzekającego oraz sędzią sprawozdawcą będzie prezes TK Julia Przyłębska.