Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny Kp 4/15

25 października 2016 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie odroczył rozpoznanie wniosku Prezydenta RP dotyczącego kuratorów sądowych (proces legislacyjny), w związku z niestawieniem się na rozprawie przedstawiciela wnioskodawcy. Nowy termin rozprawy - 29 listopada 2016 r. godz. 13:00.

Przewodniczącym składu orzekającego był wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą była sędzia TK Julia Przyłębska.