Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny Kp 4/15

11 lipca 2017 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie miał rozpoznać wniosek Prezydenta RP dotyczący kuratorów sądowych (proces legislacyjny).

W związku z niedyspozycją zdrowotną sędziego TK oraz urlopami sędziów TK termin rozprawy został odwołany.

Przewodniczącą składu orzekającego oraz sprawozdawcą jest prezes TK Julia Przyłębska.