Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny Kp 4/15

28 lutego 2017 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać w pełnym składzie wniosek Prezydenta RP dotyczący kuratorów sądowych (proces legislacyjny).

W związku z wnioskiem Prokuratora Generalnego o wyłączenie ze składu orzekającego w sprawie Kp 4/15 trzech sędziów, Przewodniczący składu zarządził odwołanie terminu rozprawy do czasu rozpoznania wniosku o wyłączenie.

Przewodniczącą składu orzekającego oraz sędzią sprawozdawcą jest prezes TK Julia Przyłębska.