Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

SWZ - ADM.221.4.2022 - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM -TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI