Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Powierzenie nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego K 12/22

Wniosek o zbadanie zgodności art. 11 i art. 16 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807; dalej też jako: ustawa lub ustawa nowelizująca) jako niezgodne z art. 149 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 118 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 119 ust. 1 Konstytucji RP.