Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady orzekania przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. P 24/09

Czy:

1) art. 42 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny jest zgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1, art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wypadku popełnienia przez osobę uczestniczącą w ruchu, skazaną za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub ze zbiegnięciem z miejsca zdarzenia także w odniesieniu do tych sprawców, którzy w czasie czynu nie prowadzili pojazdu mechanicznego;

2) art. 43 § 1 (w związku z art. 39 pkt 3) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny jest zgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim za przestępstwo z art. 178a § 2 kodeksu karnego dopuszcza możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres do lat 10;

czy:

1) art. 42 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny jest zgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1, art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wypadku popełnienia przez osobę uczestniczącą w ruchu, skazaną za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub ze zbiegnięciem z miejsca zdarzenia także w odniesieniu do kierujących rowerami;

2) art. 43 § 1 (w związku z art. 39 pkt 3) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny jest zgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim za przestępstwo z art. 178a § 2 kodeksu karnego dopuszcza możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres do lat 10;