Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady techniki legislacyjne SK 70/06

O stwierdzenie, że art. 190 § 1 pkt 6 lit. a in fine ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny w zakresie, w jakim nakłada na obywatela przebywającego czasowo za granicą i z tego tytułu zwolnionego od cła od rzeczy służących do użytku osobistego lub domowego - obowiązek nieodstępowania tych rzeczy przez okres 2 lat od dnia ich dopuszczenia do obrotu, jest niezgodny z art. 2 i z art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3, art. 84 i art. 217 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 2 Konstytucji RP;