Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytury i renty; zaliczanie okresu bezrobocia do okresów nieskładkowych. SK 67/12

O zbadanie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2, art. 7, art. 77 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1, art. 87 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;