Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do informacji publicznej SK 36/14

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej – zwrotu „inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności” zawarty w art. 4 ust. 1 tej ustawy rozumiany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w ten sposób, że nie znajduje zastosowania do posłów tworzących biura poselskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności „w terenie” (poza parlamentem), z art. 61 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie Konstytucji RP oraz art. 61 ust. 2 Konstytucji RP.