Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie uprawnień lekarzy do wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego K 15/15

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 32a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 2, art. 32 i art. 68 ust. 2 Konstytucji RP,
2) art. 32a ust. 9-11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 2, art. 32, art. 17 ust. 1 i art. 68 ust. 2 Konstytucji RP,
3) art. 32a ust. 12-14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 31 ust. 3 w związku z art. 2, art. 32 i art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
4) art. 32a ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 92 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
5) art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 17 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.