Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje Marszałka Sejmu - uwzględnianie wniosków o uzupełnienie porządku dziennego obrad Sejmu U 8/07

O stwierdzenie niezgodności art. 173 ust. 5 w związku z art. 173 ust. 3 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z art. 110 ust. 1 Konstytucji RP;