Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin związania ofertą a kontrola sądowa SK 22/08

O zbadanie zgodności art. 182 ust. 2 pkt 3 a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych z art. 2, art. 32, art. 45, art. 77, art. 78, art. 176 Konstytucji RP;