Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi SK 61/05

O stwierdzenie, że:

1) art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz

2) art. 183 § 1 in principio ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

są niezgodne z art. 78 oraz z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP, przez to, że ograniczają prawo stron postępowań sądowoadministracyjnych do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi;