Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie zabezpieczające w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych K 13/07

O zbadanie zgodności art. 755 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;