Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

brak możliwości wznowienia postępowania w sprawie cywilnej po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku SK 38/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 408 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 w związku z art. 190 ust. 4, oraz art. 190 ust. 4 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.