Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie zwrotu kosztów skazanemu w sprawie z oskarżenia publicznego, z tytułu wynagrodzenia jednego obrońcy z wyboru, za postępowanie wykonawcze wszczęte bezpodstawnie SK 103/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 627 w związku z art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w związku z art. 1 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy w zakresie, w jakim „wyłączają w sprawie z oskarżenia publicznego zwrot kosztów skazanemu z tytułu wynagrodzenia jednego obrońcy z wyboru za postępowanie wykonawcze, w przypadku, gdy postępowanie wykonawcze zostało wszczęte bezpodstawnie, z uwagi na wcześniejsze wykonanie przez skazanego orzeczonej kary” z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP.