Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skarb Państwa - reprezentacja procesowa, roszczenia P 12/05

Czy art. 67 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP;