Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zarzut potrącenia w postępowaniu uproszczonym P 2/04

Czy art. 505 4 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym zarzutu potrącenia z art. 2 Konstytucji RP, a szczególności czy art. 505 4 § 2 kodeksu postępowania cywilnego nie narusza konstytucyjnej zasady zaufania do spójności prawa;