Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje samorządu komorników sądowych; zwolnienie z odbycia aplikacji komorniczej; zakres uprawnień Ministra Sprawiedliwości do zawieszania komornika w czynnościach. K 14/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 10 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

3) art. 15a ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 17 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

4) art. 32b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 17 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

5) art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;