Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kary pieniężne za naruszenie przepisów o rybołówstwie. K 13/08

O zbadanie zgodności :

I. art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 2 oraz art. 7 Konstytucji RP, oraz z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 6 Europejskiej Karty Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

II. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

III. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;

IV. § 2 pkt 37, § 3 pkt 38, § 4 pkt 39 i § 5 pkt 29 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;

V. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;