Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przywrócenia funkcjonariuszy celnych do służby P 2/14

Pytanie prawne czy art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 3  Konstytucji RP.