Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyrażenie zgody na leczenie przez osobę małoletnią. K 16/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku. o ochronie zdrowia psychicznego w części zawierającej zwrot "powyżej 16 roku życia" z art. 41 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie 2, art. 72 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, a także z art. 47 w związku z art. 48 ust. 1 zd. 2, art. 72 ust. 3 Konstytucji RP i art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka;

2) art. 32 ust. 5 , art. 32 ust. 6 w części zawierającej zwrot "który ukończył 16 lat,", art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty z art. 41 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 zd. 2, art. 72 ust. 3 Konstytucji RP, art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, a także z art. 47 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie 2, art. 72 ust. 3 Konstytucji RP, art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka;

3) art. 17 ust. 1 w części zawierającej zwrot "w tym małoletni, który ukończył 16 lat." oraz art. 17 ust. 3 w części zawierającej zwrot "który ukończył 16 lat," ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z art. 41 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie 2, art. 72 ust. 3 Konstytucji RP, art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, a także z art. 47 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie 2, art. 72 ust. 3 Konstytucji RP, art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka;