Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawy wznowienia postępowania. SK 16/10

O zbadanie zgodności art. 401 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim przepis ten pozbawia i nie reguluje możliwości wznowienia postępowania przed sądami krajowymi, pomimo wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka polegającego na pozbawieniu dostępu do sądu, z art. 45 w związku z art. 2, art. 8 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;