Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje wymagane od kandydatów na syndyków upadłościowych U 4/05

Sprawa połączona z U 5/04, U 1/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólna sygnaturą U 5/04)