Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Transport kolejowy P 14/01

Czy art. 4 pkt 7 i art. 46 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o transporcie kolejowym są zgodne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP oraz czy wydany w oparciu o ten artykuł przepis § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 5 maja 1999 roku w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew, krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych jest zgodny z art. 46 wymienionej ustawy a także z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;