Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej. K 5/09

O zbadanie zgodności art. 3 ust. 2 i art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych oraz załącznika nr 1 do tej ustawy z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;