Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Premia gwarancyjna SK 35/04

O stwierdzenie, że § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 roku jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;