Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kampania wyborcza na terenie zakładu karnego. SK 29/08

O zbadanie zgodności art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 maja 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim sąd okręgowy jest niewłaściwy do rozpoznania sprawy legalności i zasadności zakazu wydanego przez dyrektora zakładu karnego co do prowadzenia przez kandydata do Senatu RP kampanii wyborczej (rozpowszechniania informacji) na terenie tego zakładu z art. 45 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP;