Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie prawa wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym; uzyskanie licencji syndyka. K 15/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 157 ust. 1 w związku z art. 545 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze;

2) art. 1-3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku  o licencji syndyka

z art. 2 Konstytucji RP;