Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wniesienia zwyczajnego środka zaskarżenia. SK 30/08

O zbadanie zgodności art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z:

1. art. 77 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

2. art. 78 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

3. art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

4. art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;