Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie sytuacji podatników należących do kręgu osób najbliższych w zależności od przedmiotu darowizny P 1/19

Pytanie prawne czy:

1) art. 10 ust. 8 litery od a do d i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn są zgodne z art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 i 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

2) art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodny z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.