Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nadpłata podatku. SK 21/08

O zbadanie zgodności:

a) art. 29 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 roku o zobowiązaniach podatkowych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1997 roku w związku z art. 330 Ordynacji podatkowej,

b) art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do dnia 4 czerwca 2001 roku,

c) art. 77 § 1 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 roku,

d) art. 78 § 1 i § 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r.,

z art. 77 ust. 1, art. 64 ust. 1 i ust. 2, art. 32, art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP;